Regulamin - superpools.pl

Regulamin

R TRADE Rafał Syrnik (jako marka: Superpools) posiada w swojej ofercie baseny poliestrowe oraz dodatkowy osprzęt. Regulamin obowiązuje dla każdego sprzedanego towaru.

 1. Założenia ogólne

  1. Klientem w rozumieniu regulaminu są zarówno klienci indywidualni jak i firmy.
  2. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
  3. Zdjęcia zawarte w ofertach mają charakter informacyjny i poglądowy
  4. Dokumentem wiążącym jest ostateczne zamówienie
 2. Realizacja umowy

  1. Podane ceny nie są zobowiązująca ofertą; mają one jedynie na celu zachęcenia klienta do zamówienia indiwidualne oferty która jest zobowiązująca.
  2. Superpools wysyła indywidualną ofertę klientowi która obowiązuje maksymalnie 30 dni od daty wysłania; jeżeli w ofercie nie został podany inny termin. W tym okresie klient ma możliwość skożystania z indywidualnej oferty.
  3. Dopiero “zamówienie” jest dokumentem wiążącym pomiędzy Superpools, a klientem
  4. Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki, wysokość oraz termin płatności jest zawarty w zamówieniu
  5. Superpools ma możliwość anulowania zamówienia jeżeli klient nie wpłaci zaliczki w wyznaczonym terminie.
  6. Superpools ma prawo anulować zamówienie do 7 dni od ustalonej daty dostawy.
 3. Montaż oraz pielęgnacja basenu

  1. Wszystkie podawane wymiary są wymiarami zewnętrznymi
  2. Wszystkie wymiary mogą się rożnić o +/- 5 cm
  3. Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia przez firmę Superpools raz w roku serwisu technicznej. Koszt takiego serwisu jest indywidualnie ustalany. Brak serwisu technicznego jest równoznaczne z odstąpieniem od gwarancji przez klienta
  4. Superpools nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu, w szczególności za błędnie wykonane prace budowlane, przegrzani jak i wyblaknięcie powłoki
  5.  Basen poliestrowy nie powinien zostać pozostawiony bez wody.,,Jedyną sytuacją, w której można wypuścić wodę jest umycie basenu po zimie.,,Należy to zrobić jak najszybciej, oraz niezwłocznie nalać świeżą wodę do basenu.
 4. Cena / terminy realizacji umowy

  1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto, oraz zawierają odpowiedznią stawkę podatku VAT.
  2. W przypadku przekroczenia granic polski mogą wystąpić dodatkowe opłaty za które odpowiada klient
  3. Wysokość kosztów są indywidualnie wyliczane; ich wysokość nie jest zawarta w cenach na stornie
 5. Możliwości płatności

  1. Superpools akceptuje jedynie płatności przelewem lub gotówką
  2. W przypadku wyboru płatności przelewem, niezbędne jest dołączenie potwierdzenia przelewu do dokumentów podczas dostawy
  3. W przypadku odbioru własnego istnieje jedynie płatność gotówką w dniu odbioru
 6. Warunki dostawy

  1. Jeżeli nic innego nie zostało ustalone pisemnie dostawa odbędzie się w terminie oraz na adres podany przez klienta.
  2. Dostawa odbędzie sie w przeciągu 2-8 tygodni od wpłaty zaliczki przez klienta: jeżeli nie ustalono inaczej
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za rozładunek, magazynowanie jak i prawidłowy montaż basenu
  4. Superpools nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe po dostawie
  5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenie towaru podczas dostawy w obecności kierowcy, w szczególności:
   1. czy basen nie jest uszkodzony
   2. czy towar jest nienaruszony
   3. czy zamówienie jest kompletne
  6. Po dostawie nie zostaną uwzględnione reklamacje związane z pkt. 6.4
  7. Superpools ma prawo zmiany terminu dostawy do 48 h od wcześniej ustalonego terminu bez konsekwencji
  8. Proszę sprawdzić przy kierowcy całość towaru. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę sporządzić protokół przy kierowcy
 7. Postanowienia ogólne

  1. Klient traci gwarancję w przypadku gdy basen opuści granice polski bez pisemnej zgody Superpools.

 

*Staramy się by jakość naszej obsługi i produktów jakie Państwu oferujemy była na jak najwyższym poziomie dlatego prosimy o spełnienie powyższych zasad, które przyczynią się do jej polepszenia.

 

R Trade Rafał Syrnik – Superpools

Wrocławska 255

45-960 Opole/ Polska

biuro@superpools.pl

ADRES

ul. Wrocławska 255
45-960 Opole, Polska

tel: (+48) 77 55 05 965
biuro@superpools.pl

z naszego bloga